Złote Liceum 2019 - Perspektywy

Zebrania z Rodzicami

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

Liceum
19 września 2018 r. 20 września 2018 r.
28 listopada 2018 r. 28 listopada 2018 r.
6 lutego 2019 7 lutego 2019 r.
3 kwietnia 2019 r. 4 kwietnia 2019 r.
23 maja 2019 r. 23 maja 2019 r