Złote Liceum 2020 - Perspektywy

Rada Rodziców GTS i LOTS w Pile w roku szkolnym 2017/2018

P r e z y d i u m   R a d y   R o d z i c ó w

Piotr Pachowicz - Przewodniczący

Wioletta Stalęga - Zastępca Przewodniczącego

Beata Brąszkiewicz - Zastępca Przewodniczącego


Aleksandra Mazur-Pietrzak - Skarbnik

Magdalena Górna - Sekretarz


Anna Chmura - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Marcin Kania - Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

Katarzyna Rudnicka - Członek Komisji Rewizyjnej

Beata Sokal - Członek Prezydium

Grażyna Włodarczyk - Członek Prezydium