Walne zebranie Rady Rodziców

odbedzie się w poniedziałek 11 stycznia 2016r. o godz. 17:00.

Informuje Zarząd Rady Rodziców