Złote Liceum 2020 - Perspektywy

Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców
Rachunek Rady Rodziców
"Od 26 października bieżącego roku można wpłacać  składkę w wysokości 50 zł na nowy rachunek Rady Rodziców 30 8951 0009 4255 3085 2000 0010" więcej
Wysokość składki w bieżącym roku szkolnym.
Prezydium Rady Rodziców przy GTS i LOTS informuje, że Rada Rodziców  uchwaliła wysokość składki w bieżącym roku szkolnym na kwotę 50 zł. Zachęcamy do dokonywania wpłat. więcej
Rada Rodziców GTS i LOTS w Pile w roku szkolnym 2017/2018
P r e z y d i u m   R a d y   R o d z i c ó w Piotr Pachowicz - Przewodniczący Wioletta Stalęga - Zastępca Przewodniczącego Beata Brąszkiewicz - Zastępca Przewodniczącego Aleksandra Mazur-Pietrzak - Skarbnik Magdalena Górna - Sekretarz Anna Chmura - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej... więcej