List do rodziców

                                                                                                                                                             Piła, 1 września 2014

        DRODZY RODZICE!

         W poniedziałek, 1 września, spotkaliśmy się przy Ołtarzu Chrystusa, w tym najważniejszym dla nas miejscu, aby podziękować Bogu za wakacje, czas wypoczynku, wzmocnienie swoich sił, aby dobrze rozpocząć ten nowy rok szkolny i katechetyczny 2014/2015.

W czasie Mszy świętej, którą sprawowałem miedzy innymi i w Waszych intencjach, prosiłem o błogosławieństwo, potrzebne łaski, siły  i zdrowie oraz o światło Ducha Świętego, aby dobrze zrealizować powołanie nauczyciela i wychowawcy salezjańskiego. Aby w oparciu o wiedzę, kompetencje zawodowe, o wartości Ewangelii, o nauczanie Kościoła i o elementy salezjańskie przekazywać Waszym dzieciom wiedzę i mądrość, dobrze przygotować do czekających ich egzaminów, pogłębiać uczucia patriotyczne i więź z Ojczyzną, uczyć odpowiedzialności za przyszłość oraz wychować  do wiary w stylu duchowości salezjańskiej. Chcemy realizować słowa naszego Założyciela, św. Jana Bosko: „Pragniemy wychować dobrych obywateli i gorliwych chrześcijan”

         To jest nasze zadanie, to jest całoroczny plan pracy, który zweryfikujemy w czerwcu 2015 roku.

         Drodzy Rodzice, jak każdego roku proszę Was o systematyczną oraz stałą współpracę z Dyrekcją, Salezjanami, Wychowawcami ii Nauczycielami. Będę wdzięczny za wszelkie inicjatywy wypływajace z Waszej strony, za propozycje i projekty promujące nasze szkoły i pozwalające dobrze zrealizować postawione przed  nami zadania.

         Dołączam dar modlitwy w waszych intencjach.

                                                                  Ks. Jerzy Worek