List do Rodziców na koniec roku szkolnego.

Piła, 26 czerwca 2015 r.


 

Drodzy Rodzice !

W dniu dzisiejszym kończę kadencję dyrektora Gimnazjum i Liceum Salezjańskiego. Pragnę w tym miejscu jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim Rodzicom, którzy zaufali i posłali dzieci do naszej szkoły. Dziękuję za okazane dobro, owocną współpracę, modlitwę, za pomoc w wychowaniu oraz za wiele cennych inicjatyw, pomysłów, które wypływały na Radzie Rodziców.

Starałem się razem z moimi współbraćmi, dyrekcją, nauczycielami, wychowawcami i pracownikami, aby salezjańska szkoła była przyjazna Waszym dzieciom, aby panował dobry, rodzinny klimat i poziom.

Drodzy Rodzice, pragnęliśmy w naszej szkole nie tylko przekazywać wiedzę, uczyć mądrości, sprawiedliwości, prawdy, patriotyzmu, tolerancji, otwartości wobec drugiego człowieka, ale staraliśmy się także przygotować Wasze dzieci do dorosłego życia, do ukochania Ojczyzny oraz pogłębienia wiary, ugruntowania systemu wartości i odpowiedzialnego życia w Kościele. Staraliśmy się zrealizować słowa naszego Założyciela, aby: „wychowywać dobrych obywateli i gorliwych chrześcijan”. Pomagał nam w tym prewencyjny system wychowawczy pozostawiony przez ks. Bosko, który wychowanie stawiał na trzech filarach: rozumie, religii i miłości.

Nasz Przełożony Zakonny, Ks. Inspektor Marek Chmielewski mianował Ks. Artura Kucharskiego nowym dyrektorem.

Życzę Ks. Dyrektorowi Arturowi i Wam, Drodzy Rodzice, owocnej współpracy, troski o dobro i rozwój szkoły oraz Bożego błogosławieństwa, opieki Maryi Wspomożycielki Wiernych i św. Jana Bosko w dalszym życiu.


 

Życzę miłych wakacji, udanego odpoczynku i wielu

pięknych wrażeń. Dołączam dar modlitwy.

Ks. Jerzy Worek