Złote Liceum 2019 - Perspektywy

Czesne

Czesne należy wpłacać do 15 każdego miesiąca na miesiąc następny, na konto:

SPTS lub GTS, oraz 7 klasy SSP – BNP PARIBAS  30 1600 1084 1844 7212 8000 0001

LOTS – BNP PARIBAS  38 1600 1084 1844 7260 6000 0001

 

Na przelewie (przekazie) w rubryce tytułem należy podać:

Imię i nazwisko ucznia (za którego płacone jest czesne), klasę oraz za który miesiąc.

 

Od 1 września 2018 r.

Czesne dla klas I i II LOTS wynosi 340 zł. jeżeli jest płatne przez 12 miesięcy (od września do sierpnia),

dla klas III LOTS czesne wynosi 408 zł. i jest płatne przez 10 miesięcy (od września do  czerwca).

 

Czesne dla klas III GTS wynosi 408 zł. i jest płatne przez 10 miesięcy (od września do czerwca).

Czesne dla klas VIII SPTS wynosi 396 zł. i jest płatne przez 10 miesięcy (od września do czerwca).

Czesne dla klas VII SSP wynosi 310 zł. jeżeli jest płatne przez 12 miesięcy (od września do sierpnia).