Złote Liceum 2020 - Perspektywy

Czesne

Czesne należy wpłacać do 15 każdego miesiąca na miesiąc następny, na konto:

SPTS lub GTS, oraz 7 klasy SSP – BNP PARIBAS  30 1600 1084 1844 7212 8000 0001

LOTS – BNP PARIBAS  38 1600 1084 1844 7260 6000 0001

 

Na przelewie (przekazie) w rubryce tytułem należy podać:

Imię i nazwisko ucznia (za którego płacone jest czesne), klasę oraz za który miesiąc.

 

Od 1 grudnia 2019 r.

Czesne dla klas I i II LOTS wynosi 400 zł., jeżeli jest płatne przez 12 miesięcy (od września do sierpnia),

dla klas III LOTS czesne wynosi 480 zł. i jest płatne przez 10 miesięcy (od września do  czerwca).

Czesne dla klas VIII SSP wynosi 480 zł. i jest płatne przez 10 miesięcy (od września do czerwca),

dla klas VII SSP wynosi 400 zł., jeżeli jest płatne przez 12 miesięcy (od września do sierpnia).

 

Od 1 września 2019 r.

Czesne dla klas I LOTS wynosi 360 zł., jeżeli jest płatne przez 12 miesięcy (od września do sierpnia),

dla klas II LOTS wynosi 350 zł., jeżeli jest płatne przez 12 miesięcy (od września do sierpnia),

dla klas III LOTS czesne wynosi 420 zł. i jest płatne przez 10 miesięcy (od września do  czerwca).

 

Czesne dla klas VIII SSP wynosi 396 zł. i jest płatne przez 10 miesięcy (od września do czerwca).

Czesne dla pozostałych klas SSP wynosi 330 zł., jeżeli jest płatne przez 12 miesięcy (od września do sierpnia).