Czesne

Czesne należy wpłacać do 15 każdego miesiąca na miesiąc następny, na konto:

SPTS lub GTS – BNP PARIBAS  30 1600 1084 1844 7212 8000 0001

LOTS – BNP PARIBAS  38 1600 1084 1844 7260 6000 0001

 

Na przelewie (przekazie) w rubryce tytułem należy podać:

Imię i nazwisko ucznia (za którego płacone jest czesne), klasę oraz za który miesiąc.

 

Od 1 września 2017 r. czesne dla klas II GTS i I - II LOTS wynosi 320 zł. i jest płatne przez 12 miesięcy (od września do sierpnia),

dla klas III GTS i III LOTS czesne wynosi 384 zł. i jest płatne przez 10 miesięcy (od września do czerwca).

Czesne dla klas VII SPTS wynosi 315 zł. i jest płatne przez 12 miesięcy (od września do sierpnia).