Czesne

Czesne należy wpłacać do 15 każdego miesiąca na miesiąc następny, na konto:

SPTS lub GTS, oraz 7 klasy SSP – BNP PARIBAS  30 1600 1084 1844 7212 8000 0001

LOTS – BNP PARIBAS  38 1600 1084 1844 7260 6000 0001

 

Na przelewie (przekazie) w rubryce tytułem należy podać:

Imię i nazwisko ucznia (za którego płacone jest czesne), klasę oraz za który miesiąc.

 

Od 1 września 2018 r.

Czesne dla klas I i II LOTS wynosi 340 zł. jeżeli jest płatne przez 12 miesięcy (od września do sierpnia),

dla klas III LOTS czesne wynosi 408 zł. i jest płatne przez 10 miesięcy (od września do  czerwca).

 

Czesne dla klas III GTS wynosi 408 zł. i jest płatne przez 10 miesięcy (od września do czerwca).

Czesne dla klas 8 SPTS wynosi 396 zł. i jest płatne przez 10 miesięcy (od września do czerwca).

 

Od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

czesne dla klas II GTS i I - II LOTS wynosi 320 zł. jeżeli jest płatne przez 12 miesięcy (od września do sierpnia),

dla klas III GTS i III LOTS czesne wynosi 384 zł. i jest płatne przez 10 miesięcy (od września do czerwca).

Czesne dla klas VIII SPTS wynosi 315 zł. jeżeli jest płatne przez 12 miesięcy (od września do sierpnia).

Czesne dla klas VII SSP wynosi 310 zł. jeżeli jest płatne przez 12 miesięcy (od września do sierpnia).