Złote Liceum 2020 - Perspektywy

Rekrutacja

Nabór odbywa się na podstawie:

Dokumentów:

  • 4 zdjęcia

  • opinię proboszcza

  • kserokopię aktu urodzenia

Podanie o przyjęcie do 7kl Szkoły Podstawowej

Formularz rekrutacyjny online

Podanie o przyjęcie do 7 kl. szkoły Podstawowej do wysłania drogą mailową

Podanie PDF

  • oryginał świadectwa ukończenia klasy V szkoły podstawowej

Po otrzymaniu:

  •  oryginał świadectwa ukończenia klasy VI