Rekrutacja

Nabór odbywa się na podstawie:

Rozmowy kwalifikacyjnej z ks. Dyrektorem, po złożeniu  dokumentów i umówieniu się na spotkanie w sekretariacie szkoły. Rozmowy trwać będą od 9 kwietnia do 31 maja 2018 r. w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach od 16:00-17:45

Do 7 klasy Szkoły Podstawowej Do Liceum
 • średniej ocen ze świadectwa klasy V 
 • średniej ocen ze świadectwa klasy II gimnazjum
 • średniej ocen z półrocza klasy III gimnazjum
 • wyniku Egzaminu Gimnazjalnego

Dokumenty:

 • 4 zdjęcia
 • opinię proboszcza
 • kserokopię aktu urodzenia
Do 7 klasy Szkoły Podstawowej Do Liceum
 • podanie (druk w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły), a w nim: - oświadczenie rodziców dotyczące kształcenia i wychowania w naszej Szkole Podstawowej
 • oryginał świadectwa ukończenia klasy V SP
Po otrzymaniu:

- oryginał świadectwa ukończenia klasy VI 

 • podanie (druk w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły), a w nim: - wykaz ocen za pierwszy semestr klasy III gimnazjum - opinię wychowawcy - oświadczenie rodziców dotyczące kształcenia i wychowania w naszym Liceum
 • oryginał świadectwa ukończenia klasy II
Po otrzymaniu:

- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum - zaświadczenie z Egzaminu Gimnazjalnego


W roku szkolnym 2018 / 2019 planujemy otworzyć klasy z rozszerzonymi przedmiotami:

- język polski, historia, język angielski i do wyboru: wos/geografia 

- matematyka, fizyka, język angielski i do wyboru: wos/geografia

- matematyka, chemia, język angielski i do wyboru: wos/geografia

- biologia, chemia,  język angielski i do wyboru: matematyka.

Uczymy języka angielskiego (język wiodący) i języka niemieckiego z podziałem na grupy według stopnia zaawansowania oraz języka francuskiego (kontynuacja) i łacińskiego. 

Zapraszamy!