Złote Liceum 2019 - Perspektywy

Rekrutacja

Nabór odbywa się na podstawie:

Rozmowy kwalifikacyjnej z ks. Dyrektorem, po złożeniu  dokumentów i umówieniu się na spotkanie w sekretariacie szkoły. Rozmowy trwać będą od 9 marca do 31 maja 2019 r. w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach od 16:00-17:45

Do 7 klasy Szkoły Podstawowej Do 3-letniego Liceum Do 4-letniego Liceum
 • średniej ocen ze świadectwa klasy V szkoły podstawowej
 • średniej ocen ze świadectwa klasy II gimnazjum
 • średniej ocen z półrocza klasy III gimnazjum
 • wyniku Egzaminu Gimnazjalnego
 • średniej ocen ze świadectwa klasy VII szkoły podstawowej
 • średniej ocen z półrocza klasy VIII szkoły podstawowej
 • wyniku Egzaminu po VIII Szkoły Podstawowej

Dokumenty:

 • 4 zdjęcia
 • opinię proboszcza
 • kserokopię aktu urodzenia
Do 7 klasy Szkoły Podstawowej Do 3-letniego Liceum Do 4-letniego Liceum
 • podanie (druk w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły), a w nim: - oświadczenie rodziców dotyczące kształcenia i wychowania w naszej Szkole Podstawowej
 • oryginał świadectwa ukończenia klasy V szkoły podstawowej
Po otrzymaniu:

- oryginał świadectwa ukończenia klasy VI 

 • podanie (druk w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły), a w nim: - wykaz ocen za pierwszy semestr klasy III gimnazjum - opinię wychowawcy - oświadczenie rodziców dotyczące kształcenia i wychowania w naszym Liceum
 • oryginał świadectwa ukończenia klasy II gimnazjum
Po otrzymaniu:

- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum - zaświadczenie z Egzaminu Gimnazjalnego


W roku szkolnym 2019 / 2020 planujemy otworzyć klasy z rozszerzonymi przedmiotami:

- język polski, historia, język angielski i do wyboru: wos/geografia 

- matematyka, fizyka, język angielski i do wyboru: wos/geografia

- matematyka, chemia, język angielski i do wyboru: wos/geografia

- biologia, chemia,  język angielski i do wyboru: matematyka.

Uczymy języka angielskiego (język wiodący) i języka niemieckiego z podziałem na grupy według stopnia zaawansowania oraz języka francuskiego (kontynuacja). 

Zapraszamy!

 • podanie (druk w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły), a w nim: - wykaz ocen za pierwszy semestr klasy VIII szkoły podstawowej- opinię wychowawcy - oświadczenie rodziców dotyczące kształcenia i wychowania w naszym Liceum
 • oryginał świadectwa ukończenia klasy VII szkoły podstawowej
Po otrzymaniu:

- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum - zaświadczenie z Egzaminu po VIII Szkoły Podstawowej


W roku szkolnym 2019 / 2020 planujemy otworzyć klasy z rozszerzonymi przedmiotami:

- język polski, historia, język angielski i do wyboru: wos/geografia 

- matematyka, fizyka, język angielski i do wyboru: wos/geografia

- matematyka, chemia, język angielski i do wyboru: wos/geografia

- biologia, chemia,  język angielski i do wyboru: matematyka.

Uczymy języka angielskiego (język wiodący) i języka niemieckiego z podziałem na grupy według stopnia zaawansowania oraz języka francuskiego (kontynuacja). 

Zapraszamy!