1aL
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   religia Bi 111 matematyka MM 118 wos Kz 14 wf-1/2 #D31 @
wf-2/2 #C31 @
2 8:55- 9:40 matematyka MM 118 muzyka KP 119 matematyka MM 118 j.angielski-1/3 #A31 220
j.angielski-2/3 #A32 121
j.angielski-3/3 #A33 207
fizyka MS P2
3 9:55-10:40 geografia KC 3 lek.wych LM 16 religia Bi 111 j.angielski-1/3 #A31 220
j.angielski-2/3 #A32 121
j.angielski-3/3 #A33 207
j.polski LM 16
4 10:50-11:35 j.niemiecki-1/2 Ba 221
j.niemiecki-2/2 TJ 222
j.angielski-1/3 #A31 220
j.angielski-2/3 #A32 121
j.angielski-3/3 #A33 207
biologia LJ 14 matematyka MM 118 j.polski LM 16
5 11:40-12:25 wych.rodz. KC 3 j.niemiecki-1/2 Ba 221
j.niemiecki-2/2 TJ 222
wf-1/2 #D31 @
wf-2/2 #C31 @
j.polski LM 16 e_dla_bezp JK P1
6 12:50-13:35 j.polski LM 16 historia MF 111 wf-1/2 #D31 @
wf-2/2 #C31 @
chemia Kj 1 historia MF 119
7 13:45-14:30 j.angielski-1/3 #A31 220
j.angielski-2/3 #A32 121
j.angielski-3/3 #A33 207
historia MF 111 j.polski LM 16 j.polski LM 16  
8 14:40-15:25 j.angielski-1/3 #A31 220
j.angielski-2/3 #A32 121
j.angielski-3/3 #A33 207
    informatyka MZ 211  
Drukuj plan
wygenerowano 2020-01-24
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum