Złote Liceum 2019 - Perspektywy

Misja

Proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, koła przedmiotowe, teatr, sport, informatyka, języki, chór, turystyka itp.

W ramach integracji nauczycieli, uczniów i rodziców organizujemy wiele wspólnych zajęć pozalekcyjnych, imprez rekreacyjnych, wyjazdów, wycieczek krajoznawczo – turystycznych. Wspólnie przeżywając święta narodowe i uroczystości kościelne (rekolekcje, dni skupienia, wigilie szkolne). Dla uczniów klas pierwszych w ostatnim tygodniu sierpnia, organizowany jest obóz integracyjny, pozwalający bliżej poznać rówieśników szkolnych i wychowawców, jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Ucznia naszej szkoły cechuje tzw. „zdrowa pobożność”, szacunek dla tradycji i patriotyzm. Posiada kluczowe umiejętności pozwalające na funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie. Jest samodzielny, odpowiedzialny, tolerancyjny, uczciwy, otwarty na innych i chętny do współpracy. Zapewnia mu to obiektywne poczucie własnej wartości oraz umożliwia samorealizację np. dostanie się do wybranej przez siebie szkoły.

Zgodnie z założeniami systemu salezjańskiego w proces dydaktyczno- wychowawczy przebiegający w atmosferze rodzinnej, zaangażowani są salezjanie, nauczyciele świeccy, rodzice i uczniowie.