Złote Liceum 2019 - Perspektywy

Historia

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Pile rozpoczęło swoją działalność 1 września 1999 roku. Jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Organem prowadzącym jest Inspektor Prowincji Salezjańskiej św. Wojciecha z siedzibą w Pile.

Pierwsze lekcje odbywały się w budynku domu katechetycznego przy parafii Św. Rodziny w Pile. W momencie powstania gimnazjum dyrektorem szkoły został ks. Stanisław Skopiak, dyrektor LO Towarzystwa Salezjańskiego i Proboszcz parafii Św. Rodziny. Stanowisko wicedyrektora powierzono Ks. Mariuszowi Witkowskiemu. Szkoła liczyła wówczas 2 klasy pierwsze, do których uczęszczało 46 uczniów.

Od 1 września 2000 roku nową siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Dembowskiego 4 w Pile. Stanowisko dyrektora szkoły objął wówczas ks. Marek Woś, wieloletni wicedyrektor Szkół Salezjańskich w Szczecinie. Funkcję wicedyrektora szkoły nadal pełnił ks. M. Witkowski, wicedyrektorem ds. wychowawczych został ks. Tomasz Blok, który przyjechał do nas po zakończeniu studiów we Włoszech. W 2002 roku na nową placówkę odszedł ks. Witkowski, a stanowisko wicedyrektora ds. dydaktycznych powierzono p. Julicie Zalewskiej.
W latach 2004 – 2008 dyrektorem szkoły był ks. Waldemar Pierożek, a funkcję wicedyrektora sprawowali: ks. Janusz Wróblewski (2004-2005), ks. Mirosław Wierzbicki (2004-2005), ks. Ireneusz Śliwiński (2006-2008) oraz ks. Arnold Zimnicki (od 2005 roku do chwili obecnej). Od 2008 roku dyrektorem szkoły jest ks. Jerzy Worek.

Kompleks szkolny tworzy budynek szkoły, sala gimnastyczna i trawiaste boisko. W gmachu na I piętrze usytuowana jest aula ze sceną o łącznej powierzchni 200 m2. Z gmachem głównym połączona jest sala gimnastyczna o długości 32 m. Szkoła posiada 28 sal lekcyjnych: 3 – j. polskiego, 6 – j. angielskiego, 2 – j. niemieckiego, 3 – matematyki, 2 – historii, 2 – fizyki, 2 – geografii, 2 – biologii, 2 – informatyki i po jednej pracowni chemicznej, katechetycznej, technicznej i do nauki przedmiotów artystycznych.

Pracownie komputerowe wyposażone są w 15 i 12 stanowisk do samodzielnej pracy. Parametry sprzętu odpowiadają aktualnie obowiązującym standardom, co umożliwia stosowanie nowoczesnego oprogramowania. Każde stanowisko ma dostęp do internetu.

Wszystkie pracownie przedmiotowe posiadają niezbędne pomoce naukowe, większość wyposażona jest w sprzęt audiowizualny.

Biblioteka szkolna posiada bogaty księgozbiór. Dysponuje szeroką gamą czasopism oraz różnych słowników, leksykonów, encyklopedii i różnych wartościowych wydawnictw. Wyposażona jest w centrum multimedialne, przystosowane do prowadzenia lekcji.

Hala sportowa połączona z budynkiem szkoły łącznikiem, posiada dobrze przygotowany węzeł sanitarny oraz szatnie dla młodzieży. W budynku sali sportowej wydzielono również pomieszczenia na siłownię i salę do gimnastyki. Przy szkole istnieje trawiaste boisko, boisko do koszykówki i  bieżna.

Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym, w godzinach od 8.00 do 15.25 po pierwszej lekcji młodzież zbiera się w holu głównym na „Słówku”, czyli krótkiej modlitwie. W godzinach popołudniowych odbywają się zajęcia w ramach kół zainteresowań.