Złote Liceum 2020 - Perspektywy

Nowy Plan - od 01 lutego 2021 kl.LO

     
  1a godz. PONIEDZIAŁEK godz. WTOREK godz. ŚRODA godz. CZWARTEK godz. PIĄTEK  
  1 8:00-8:45 historia zoom 8:00-8:45 j.polski
matematyka
zoom
zoom
      8:00-8:45 historia
informatyka
zoom
zoom
8:00-8:45      
  2 9:00-9:45 geografia platforma 9:00-9:45

edb

platforma

 

j. niemiecki 

plaforma

9:00-9:45 historia
informatyka
zoom
zoom
9:00-9:45 matematyka zoom  
  3 9:55-10:40 j.angielski zoom 9:55-10:40 religia platforma 9:55-10:40 j.polski zoom 9:55-10:40 j.polski platforma 9:55-10:40 biologia platforma  
  4 10:50-11:35 j.angielski zoom 10:50-11:35 l.wych zoom 10:50-11:35

W – f 

zoom 10:50-11:35 j.polski zoom 10:50-11:35 j.niemiecki zoom  
  5 11:40-12:25 chemia platforma 11:40-12:25 j.polski platforma 11:40-12:25

W – f       

platfotma 11:40-12:25 wych.rodz platforma 11:40-12:25 j.angielski zoom  
  6 12:50-13:35 matematyka zoom 12:50-13:35 j.angielski zoom 12:50-13:35 wos platforma 12:50-13:35 matematyka zoom 12:50-13:35 j.angielski zoom  
  7 13:45-14:30 matematyka zoom 13:45-14:30 fizyka platforma 13:45-14:30 muzyka platforma 13:45-14:30 religia platforma 13:45-14:30

W – f 

zoom  
  8       14:40-15:25 historia zoom 14:40-15:25 historia zoom 14:40-15:25 informatyka platforma        
                                   
  1b godz. PONIEDZIAŁEK   godz. WTOREK godz. ŚRODA godz. CZWARTEK godz. PIĄTEK  
  1       8:00-8:45 wos platforma 8:00-8:45 chemia zoom 8:00-8:45 chemia zoom 8:00-8:45 historia platforma  
biologia zoom
  2 9:00-9:45 wych. rodz. platforma 9:00-9:45 j.niemiecki platforma 9:00-9:45 biologia PP platforma 9:00-9:45 chemia zoom 9:00-9:45 matematyka zoom  
biologia PR zoom
  3 9:55-10:40 j.angielski zoom 9:55-10:40 matematyka zoom 9:55-10:40 religia platforma 9:55-10:40 j.polski platforma 9:55-10:40 religia platforma  
  4 10:50-11:35 j.angielski zoom 10:50-11:35 lek. wych. zoom 10:50-11:35

W – f 

zoom 10:50-11:35 j.polski zoom 10:50-11:35 j.polski zoom  
  5 11:40-12:25 edb platforma 11:40-12:25 muzyka platforma 11:40-12:25 W – f  platforma 11:40-12:25 j.niemiecki platforma 11:40-12:25 j.angielski zoom  
  6 12:50-13:35 matematyka zoom 12:50-13:35 j.angielski zoom 12:50-13:35 j.polski zoom 12:50-13:35 matematyka zoom 12:50-13:35 j.angielski zoom  
  7 13:45-14:30 matematyka zoom 13:45-14:30 fizyka PR zoom 13:45-14:30 fizyka PR
chemia
zoom
zoom
13:45-14:30 geografia platforma 13:45-14:30

W – f 

zoom  
fizyka PP platforma
  8 14:40-15:25 historia platforma 14:40-15:25 fizyka PR zoom       14:40-15:25 biologia PR zoom        
informatyka platforma informatyka platforma
                                   
  1c godz. PONIEDZIAŁEK godz. WTOREK godz. ŚRODA godz. CZWARTEK godz. PIĄTEK  
  1 8:00-8:45 historia platforma       8:00-8:45 biologia PR zoom 8:00-8:45 chemia zoom 8:00-8:45 historia platforma  
  2 9:00-9:45 edb platforma 9:00-9:45 j.polski zoom 9:00-9:45 biologia PR zoom 9:00-9:45 chemia zoom 9:00-9:45 matematyka zoom  
biologia PP platforma
  3 9:55-10:40 geografia platforma 9:55-10:40 j.angielski zoom 9:55-10:40 religia platforma 9:55-10:40 W – f zoom 9:55-10:40 j.angielski zoom  
  4 10:50-11:35 religia platforma 10:50-11:35 lek. wych zoom 10:50-11:35 j.angielski zoom 10:50-11:35 W – f platforma 10:50-11:35 j.angielski zoom  
  5 11:40-12:25 j.niemiecki platforma 11:40-12:25 j.niemiecki platforma 11:40-12:25 wos platforma 11:40-12:25 j.polski platforma 11:40-12:25 j.polski zoom  
  6 12:50-13:35 matematyka zoom 12:50-13:35 W – f zoom 12:50-13:35 j.angielski zoom 12:50-13:35 matematyka zoom 12:50-13:35 j.polski platforma  
  7 13:45-14:30 matematyka zoom 13:45-14:30 muzyka platforma 13:45-14:30 chemia zoom 13:45-14:30 wych.rodz. platforma 13:45-14:30 fizyka zoom  
  8 14:40-15:25 historia platforma 14:40-15:25 informatyka platforma 14:40-15:25 historia platforma 14:40-15:25 biologia PR zoom        
                                   
  2a godz. PONIEDZIAŁEK godz. WTOREK godz. ŚRODA godz. CZWARTEK godz. PIĄTEK  
  1 8:00-8:45 historia zoom 8:00-8:45 j.angielski zoom 8:00-8:45 historia zoom              
  2 9:00-9:45 biologia zoom 9:00-9:45 j.angielski zoom 9:00-9:45 historia platforma 9:00-9:45 j.polski zoom 9:00-9:45 j.niemiecki platforma  
  3 9:55-10:40 j.niemiecki platforma 9:55-10:40 lek. wych. zoom 9:55-10:40 j.polski zoom 9:55-10:40 j.polski zoom 9:55-10:40 historia zoom  
  4 10:50-11:35 chemia zoom 10:50-11:35 j.polski platforma 10:50-11:35 biologia platforma 10:50-11:35 j.polski platforma 10:50-11:35 matematyka zoom  
  5 11:40-12:25 j.angielski zoom 11:40-12:25 wos platforma 11:40-12:25 geografia platforma 11:40-12:25 W – f zoom 11:40-12:25 chemia platforma  
  6 12:50-13:35 religia platforma 12:50-13:35 geografia zoom 12:50-13:35 W – f platforma 12:50-13:35 w-f platforma 12:50-13:35 fizyka platforma  
  7 13:45-14:30 j.polski zoom 13:45-14:30 informatyka platforma 13:45-14:30 matematyka zoom 13:45-14:30 matematyka zoom 13:45-14:30 j.angielski zoom  
  8 14:40-15:25     14:40-15:25 matematyka zoom 14:40-15:25 przedsiębiorczość platforma 14:40-15:25 religia platforma 14:40-15:25 j.angielski zoom  
                                   
  2b godz. PONIEDZIAŁEK godz. WTOREK godz. ŚRODA godz. CZWARTEK godz. PIĄTEK  
  1 8:00-8:45 matematyka zoom 8:00-8:45

chemia

zoom

8:00-8:45     8:00-8:45 j.angielski zoom   religia platforma  
  2 9:00-9:45 j.angielski zoom 9:00-9:45 j.polski zoom 9:00-9:45 chemia platforma 9:00-9:45 j.niemiecki platforma 9:00-9:45 przedsiębiorczość platforma  
  3 9:55-10:40 religia platforma 9:55-10:40 lek. wych. zoom 9:55-10:40 j.angielski zoom 9:55-10:40 wos platforma 9:55-10:40 fizyka zoom  
  4 10:50-11:35 j.niemiecki platforma 10:50-11:35 W – f zoom 10:50-11:35 j.polski platforma 10:50-11:35 historia platforma 10:50-11:35 biologia platforma  
  5 11:40-12:25 W – f zoom 11:40-12:25 j.angielski platforma 11:40-12:25 j.angielski zoom 11:40-12:25 fizyka zoom 11:40-12:25 matematyka zoom  
  6 12:50-13:35 w-f platforma 12:50-13:35 historia platforma 12:50-13:35 biologia platforma 12:50-13:35 informatyka platforma 12:50-13:35 matematyka zoom  
  7 13:45-14:30 j.polski zoom 13:45-14:30 geografia platforma 13:45-14:30 geografia platforma 13:45-14:30 matematyka zoom        
  8   j.polski platforma 14:40-15:25 matematyka zoom 14:40-15:25                  
                                   
  2c godz. PONIEDZIAŁEK godz. WTOREK godz. ŚRODA godz. CZWARTEK godz. PIĄTEK  
  1 8:00-8:45 religia platforma 8:00-8:45 j.angielski zoom       8:00-8:45 biologia zoom 8:00-8:45 matematyka zoom  
  2 9:00-9:45 przedsiębiorczość platforma 9:00-9:45 j.angielski zoom 9:00-9:45     9:00-9:45

biologia PR

zoom 9:00-9:45 j.polski platforma  
biologia PP platforma
  3 9:55-10:40 chemia zoom 9:55-10:40 lek. wych zoom 9:55-10:40 matematyka zoom 9:55-10:40 historia platforma 9:55-10:40 j.polski platforma  
  4 10:50-11:35 j.polski zoom 10:50-11:35 chemia zoom 10:50-11:35 j.polski zoom 10:50-11:35 geografia platforma 10:50-11:35 chemia zoom  
  5 11:40-12:25 j.angielski zoom 11:40-12:25 geografia platforma 11:40-12:25 historia platforma 11:40-12:25 W – f zoom 11:40-12:25 j.niemiecki platforma  
  6 12:50-13:35 j.niemiecki platforma 12:50-13:35 religia platforma 12:50-13:35 W – f platforma 12:50-13:35 W – f platforma 12:50-13:35 matematyka zoom  
  7 13:45-14:30 fizyka platforma 13:45-14:30 matematyka zoom 13:45-14:30 biologia PR zoom 13:45-14:30 informatyka platforma 13:45-14:30 j.angielski zoom  
biologia PP platforma
  8 14:40-15:25 matematyka zoom 14:40-15:25 wos platforma 14:40-15:25 biologia PR zoom       14:40-15:25 j.angielski zoom  
                                   
  2d godz. PONIEDZIAŁEK godz. WTOREK godz. ŚRODA godz. CZWARTEK godz. PIĄTEK  
  1 8:00-8:45 przedsiębiorczość platforma   j.ploski platforma 8:00-8:45 biologia zoom 8:00-8:45 j.angielski zoom 8:00-8:45 chemia zoom  
  2 9:00-9:45 j.angielski zoom 9:00-9:45 historia platforma 9:00-9:45 religia platforma 9:00-9:45 geografia platforma 9:00-9:45 historia platforma  
  3 9:55-10:40 religia platforma 9:55-10:40 lek. wych. zoom 9:55-10:40 j.angielski zoom 9:55-10:40 chemia zoom 9:55-10:40 j.polski zoom  
  4 10:50-11:35 matematyka zoom 10:50-11:35 W – f zoom 10:50-11:35 chemia zoom 10:50-11:35 wos platforma 10:50-11:35 matematyka zoom  
  5 11:40-12:25 W – f zoom 11:40-12:25 j.angielski zoom 11:40-12:25 j.angielski zoom 11:40-12:25 biologia zoom 11:40-12:25 matematyka zoom  
  6 12:50-13:35 w-f platforma 12:50-13:35 informatyka platforma 12:50-13:35 j.niemiecki platforma 12:50-13:35 biologia zoom 12:50-13:35 geografia platforma  
  7 13:45-14:30 j.polski zoom 13:45-14:30 j.niemiecki platforma 13:45-14:30 fizyka platforma 13:45-14:30     13:45-14:30 biologia zoom  
  8 14:40-15:25 j.polski zoom 14:40-15:25 matematyka

zoom

      14:40-15:25            
                                   
  2e godz. PONIEDZIAŁEK godz. WTOREK godz. ŚRODA godz. CZWARTEK godz. PIĄTEK  
  1 8:00-8:45 j.angielski zoom 8:00-8:45 W – f zoom 8:00-8:45 j.angielski zoom 8:00-8:45 wos
geografia
zoom
zoom
8:00-8:45 historia zoom  
  2 9:00-9:45 historia zoom 9:00-9:45 j.polski zoom 9:00-9:45 j.angielski zoom 9:00-9:45 wos
geografia
zoom
zoom
9:00-9:45 historia zoom  
  3 9:55-10:40 w-f platforma 9:55-10:40 lek. wych. zoom 9:55-10:40 historia platforma 9:55-10:40 matematyka zoom 9:55-10:40 j.niemiecki platforma  
  4 10:50-11:35 W – f zoom 10:50-11:35 j.niemiecki platforma 10:50-11:35 religia platforma 10:50-11:35 matematyka zoom 10:50-11:35 j.polski zoom  
  5 11:40-12:25 przyroda platforma 11:40-12:25 przyroda platforma 11:40-12:25 j.polski zoom 11:40-12:25 j.polski platforma 11:40-12:25 j.polski zoom  
  6 12:50-13:35 matematyka zoom 12:50-13:35 j.łaciński platforma 12:50-13:35 matematyka zoom 12:50-13:35 j.polski platforma 12:50-13:35 j.polski platforma  
  7 13:45-14:30 religia platforma 13:45-14:30 j.angielski zoom 13:45-14:30 wos
geografia
zoom
zoom
13:45-14:30 j.polski zoom        
  8 14:40-15:25     14:40-15:25 j.angielski zoom                    
                                   
  2f godz. PONIEDZIAŁEK godz. WTOREK godz. ŚRODA godz. CZWARTEK godz. PIĄTEK  
  1 8:00-8:45 w-f platforma   fizyka zoom       8:00-8:45 wos
geografia
zoom
zoom
8:00-8:45 matematyka zoom  
  2 9:00-9:45 W – f zoom 9:00-9:45 W – f zoom 9:00-9:45 j.polski platforma 9:00-9:45 wos
geografia
zoom
zoom
9:00-9:45 j.polski platforma  
  3 9:55-10:40 fizyka zoom 9:55-10:40 lek. wych. zoom 9:55-10:40 j.polski zoom 9:55-10:40 matematyka zoom 9:55-10:40 j.angielski zoom  
  4 10:50-11:35 j.polski zoom 10:50-11:35 matematyka zoom 10:50-11:35 j.angielski zoom 10:50-11:35 j.angielski zoom 10:50-11:35 j.angielski zoom  
  5 11:40-12:25 matematyka zoom 11:40-12:25 matematyka zoom 11:40-12:25 religia platforma 11:40-12:25 his platforma 11:40-12:25 fizyka zoom  
  6 12:50-13:35 religia platforma 12:50-13:35 his platforma 12:50-13:35 j.angielski zoom 12:50-13:35 j.niemiecki zoom 12:50-13:35 j.niemiecki platforma  
  7 13:45-14:30           13:45-14:30 wos
geografia
zoom
zoom
13:45-14:30 j.polski platforma 13:45-14:30 matematyka zoom  
  8                   14:40-15:25            
                                   
  2g godz. PONIEDZIAŁEK godz. WTOREK godz. ŚRODA godz. CZWARTEK godz. PIĄTEK  
  1 8:00-8:45 j.angielski zoom 8:00-8:45 w-f zoom 8:00-8:45 j.angielski zoom 8:00-8:45 j.polski platforma 8:00-8:45 biologia zoom  
  2 9:00-9:45 chemia zoom 9:00-9:45 religia platforma 9:00-9:45 j.angielski zoom 9:00-9:45 j.polski platforma 9:00-9:45 biologia zoom  
  3 9:55-10:40 w-f platforma 9:55-10:40 lek. wych. zoom 9:55-10:40 j.niemiecki platforma 9:55-10:40 matematyka zoom 9:55-10:40 j.polski platforma  
  4 10:50-11:35 W – f zoom 10:50-11:35 his platforma 10:50-11:35 j.polski zoom 10:50-11:35 j.niemiecki platforma 10:50-11:35 chemia zoom  
  5 11:40-12:25 matematyka zoom 11:40-12:25 matematyka zoom 11:40-12:25 matematyka zoom 11:40-12:25 his platforma 11:40-12:25 chemia zoom  
  6 12:50-13:35 chemia zoom 12:50-13:35 matematyka zoom 12:50-13:35 matematyka zoom 12:50-13:35 religia platforma 12:50-13:35 biologia zoom  
  7 13:45-14:30 biologia zoom 13:45-14:30 j.angielski zoom 13:45-14:30 chemia zoom 13:45-14:30 biologia zoom        
  8 14:40-15:25     14:40-15:25 j.angielski zoom 14:40-15:25 j.łaciński platforma 14:40-15:25 biologia zoom        
                                   
  2h godz. PONIEDZIAŁEK godz. WTOREK godz. ŚRODA godz. CZWARTEK godz. PIĄTEK  
  1 8:00-8:45 w-f platforma       8:00-8:45 matematyka zoom 8:00-8:45 biologia zoom 8:00-8:45 chemia zoom  
  2 9:00-9:45 w - f zoom 9:00-9:45 w -f  zoom 9:00-9:45 religia platforma 9:00-9:45 matematyka zoom 9:00-9:45 chemia zoom  
  3 9:55-10:40 biologia zoom 9:55-10:40 lek. wych. zoom 9:55-10:40 biologia zoom 9:55-10:40 biologia zoom 9:55-10:40 j.angielski zoom  
  4 10:50-11:35 chemia zoom 10:50-11:35 matematyka zoom 10:50-11:35 j.angielski zoom 10:50-11:35 j.angielski zoom 10:50-11:35 j.angielski zoom  
  5 11:40-12:25 chemia zoom 11:40-12:25 j.łaciński platforma 11:40-12:25 biologia zoom 11:40-12:25 j.polski platforma 11:40-12:25 biologia zoom  
  6 12:50-13:35 j.polski zoom 12:50-13:35 j.niemiecki platforma 12:50-13:35 j.angielski zoom 12:50-13:35 j.polski zoom 12:50-13:35 j.polski platforma  
  7 13:45-14:30 religia platforma 13:45-14:30

hist. i społ.

platforma 13:45-14:30 j.niemiecki platforma 13:45-14:30 matematyka zoom        
  8       14:40-15:25 hist. i społ. platforma 14:40-15:25 chemia zoom              
                                   
  3a godz. PONIEDZIAŁEK godz. WTOREK godz. ŚRODA godz. CZWARTEK godz. PIĄTEK  
  1       8:00-8:45 historia zoom 8:00-8:45 wos
geografia
zoom 8:00-8:45 j.polski zoom 8:00-8:45 j.angielski zoom  
  2 9:00-9:45 historia zoom 9:00-9:45 matematyka zoom 9:00-9:45 wos
geografia
zoom 9:00-9:45 j.angielski zoom 9:00-9:45 j.angielski platforma  
  3 9:55-10:40 j.polski zoom 9:55-10:40 lek.wych. zoom 9:55-10:40 historia zoom 9:55-10:40 j.angielski platforma 9:55-10:40 historia zoom  
  4 10:50-11:35 j.polski zoom 10:50-11:35 religia platforma 10:50-11:35 historia zoom 10:50-11:35 religia platforma 10:50-11:35 matematyka zoom  
  5 11:40-12:25 j.polski platforma 11:40-12:25 przyroda platforma 11:40-12:25 j.polski zoom 11:40-12:25 matematyka zoom 11:40-12:25 matematyka zoom  
  6 12:50-13:35 przyroda platforma 12:50-13:35 j.polski zoom 12:50-13:35 j.polski platforma 12:50-13:35 j.polski zoom        
  7 13:45-14:30 w.f. platforma       13:45-14:30 j.angielski zoom 13:45-14:30 w.f. platforma        
  8 14:40-15:25 w.f. platforma       14:40-15:25 j.angielski platforma 14:40-15:25 wos
geografia
zoom        
                                   
  3b godz. PONIEDZIAŁEK godz. WTOREK godz. ŚRODA godz. CZWARTEK godz. PIĄTEK  
  1       8:00-8:45 j.polski zoom 8:00-8:45 wos
geografia
zoom 8:00-8:45 religia platforma 8:00-8:45 j.angielski zoom  
  2       9:00-9:45 religia platforma 9:00-9:45 wos
geografia
zoom 9:00-9:45 j.angielski zoom 9:00-9:45 j.angielski platforma  
  3 9:55-10:40 matematyka zoom 9:55-10:40 lek.wych. zoom 9:55-10:40 matematyka zoom 9:55-10:40 j.angielski platforma 9:55-10:40 matematyka zoom  
  4 10:50-11:35 matematyka zoom 10:50-11:35 fizyka zoom 10:50-11:35 his platforma 10:50-11:35 matematyka zoom 10:50-11:35 fizyka zoom  
  5 11:40-12:25 j.polski zoom 11:40-12:25 his platforma 11:40-12:25 j.polski zoom 11:40-12:25 j.polski zoom        
  6 12:50-13:35 fizyka zoom 12:50-13:35 matematyka zoom 12:50-13:35 j.polski zoom 12:50-13:35 fizyka zoom        
  7 13:45-14:30 w.f. platforma 13:45-14:30 matematyka zoom 13:45-14:30 j.angielski zoom 13:45-14:30 w.f. platforma        
  8 14:40-15:25 w.f. platforma 14:40-15:25 fizyka zoom 14:40-15:25 j.angielski platforma 14:40-15:25 wos
geografia
zoom        
                                   
  3c godz. PONIEDZIAŁEK godz. WTOREK godz. ŚRODA godz. CZWARTEK godz. PIĄTEK    
  1 8:00-8:45 chemia zoom 8:00-8:45 biologia zoom 8:00-8:45 matematyka zoom 8:00-8:45 matematyka zoom 8:00-8:45 biologia zoom  
  2 9:00-9:45 matematyka zoom 9:00-9:45 biologia zoom 9:00-9:45 matematyka zoom 9:00-9:45 matematyka zoom 9:00-9:45 biologia zoom  
  3 9:55-10:40 j.angielski zoom 9:55-10:40 religia platforma 9:55-10:40 chemia zoom 9:55-10:40 religia platforma 9:55-10:40 biologia zoom  
  4 10:50-11:35 j.angielski platforma 10:50-11:35 j.angielski zoom 10:50-11:35 j.polski zoom 10:50-11:35 chemia zoom 10:50-11:35 matematyka zoom  
  5 11:40-12:25 his platforma 11:40-12:25 w.f. platforma 11:40-12:25 chemia zoom 11:40-12:25 chemia zoom 11:40-12:25 j.angielski zoom  
  6 12:50-13:35 j.polski zoom 12:50-13:35 j.angielski platforma 12:50-13:35 lek.wych zoom 12:50-13:35 biologia zoom 12:50-13:35 j.angielski platforma  
  7 13:45-14:30 his platforma 13:45-14:30 j.polski zoom 13:45-14:30 w.f. platforma 13:45-14:30 biologia zoom 13:45-14:30 j.polski zoom  
  8 14:40-15:25 matematyka zoom 14:40-15:25 j.polski platforma 14:40-15:25 w.f. platforma              
                                   
  3d godz. PONIEDZIAŁEK godz. WTOREK godz. ŚRODA godz. CZWARTEK godz. PIĄTEK  
  1       8:00-8:45 religia platforma       8:00-8:45 matematyka zoom 8:00-8:45 j.polski zoom  
  2 9:00-9:45 chemia zoom 9:00-9:45 chemia zoom 9:00-9:45 matematyka zoom 9:00-9:45 religia platforma 9:00-9:45 chemia zoom  
  3 9:55-10:40 j.angielski zoom 9:55-10:40 lek.wych zoom 9:55-10:40 biologia zoom 9:55-10:40 biologia zoom 9:55-10:40 chemia zoom  
  4 10:50-11:35 j.angielski platforma 10:50-11:35 j.angielski zoom 10:50-11:35 biologia zoom 10:50-11:35 biologia zoom 10:50-11:35 biologia zoom  
  5 11:40-12:25 j.polski zoom 11:40-12:25 w.f. platforma 11:40-12:25 biologia zoom 11:40-12:25 biologia zoom 11:40-12:25 j.angielski zoom  
  6 12:50-13:35 j.polski zoom 12:50-13:35 j.angielski platforma 12:50-13:35 j.polski zoom 12:50-13:35 his platforma 12:50-13:35 j.angielski platforma  
  7       13:45-14:30 his platforma 13:45-14:30 w.f. platforma 13:45-14:30 chemia zoom 13:45-14:30 matematyka zoom  
  8       14:40-15:25 matematyka zoom 14:40-15:25 w.f. platforma 14:40-15:25 j.polski zoom