Złote Liceum 2020 - Perspektywy

Nowy Plan - od 01 lutego 2021 kl. 7,8 SSP

7a godz. PONIEDZIAŁEK godz. WTOREK godz. ŚRODA godz. CZWARTEK godz. PIĄTEK
1 8:00-8:45 religia platforma       8:00-8:45 wf  platforma 8:00-8:45 j.angielski zoom 8:00-8:45 wf zoom
2 9:00-9:45 j.niemiecki zoom   wych.rodz. platforma 9:00-9:45 wf  zoom 9:00-9:45 j.angielski platforma 9:00-9:45 wf platforma
3 9:55-10:40 geografia platforma 9:55-10:40 geografia zoom 9:55-10:40 religia platforma 9:55-10:40 chemia zoom 9:55-10:40 fizyka zoom
4 10:50-11:35 j.polski zoom 10:50-11:35 lek.wych zoom 10:50-11:35 j.niemiecki platforma 10:50-11:35 biologia zoom 10:50-11:35 biologia platforma
5 11:40-12:25 chemia zoom 11:40-12:25 j.polski zoom 11:40-12:25 informatyka platforma 11:40-12:25 historia platforma 11:40-12:25 matematyka zoom
6 12:50-13:35 historia zoom 12:50-13:35 j.polski platforma 12:50-13:35 muzyka platforma 12:50-13:35 j.polski platforma 12:50-13:35 matematyka zoom
7 13:45-14:30 plastyka platforma 13:45-14:30 matematyka zoom 13:45-14:30 j.polski zoom 13:45-14:30 fizyka zoom      
8 14:40-15:25 j.angielski zoom 14:40-15:25 j.angielski zoom 14:40-15:25 j.angielski zoom 14:40-15:25 matematyka zoom      
                               
7b godz. PONIEDZIAŁEK godz. WTOREK godz. ŚRODA godz. CZWARTEK godz. PIĄTEK
1   j.polski zoom 8:00-8:45 j.polski zoom 8:00-8:45 informatyka platforma       8:00-8:45    
2 9:00-9:45 j.niemiecki zoom 9:00-9:45 matematyka zoom 9:00-9:45 j.polski platforma 9:00-9:45 biologia zoom 9:00-9:45 biologia platforma
3 9:55-10:40 historia zoom 9:55-10:40 chemia zoom 9:55-10:40 j.angielski zoom 9:55-10:40 geografia platforma 9:55-10:40 wf  zoom
4 10:50-11:35 religia platforma 10:50-11:35 l.wych zoom 10:50-11:35 j.niemiecki platforma 10:50-11:35 fizyka zoom 10:50-11:35 wf  platforma
5 11:40-12:25 geografia zoom 11:40-12:25 religia platforma 11:40-12:25 j.angielski zoom 11:40-12:25 j.polski zoom 11:40-12:25 fizyka zoom
6 12:50-13:35 plastyka platforma 12:50-13:35 muzyka platforma 12:50-13:35 wych.rodz. platforma 12:50-13:35 j.polski platforma 12:50-13:35 matematyka zoom
7 13:45-14:30 j.angielski zoom 13:45-14:30 wf zoom 13:45-14:30 historia platforma 13:45-14:30 j.angielski zoom 13:45-14:30 matematyka zoom
8 14:40-15:25 matematyka zoom 14:40-15:25 wf platforma 14:40-15:25 chemia zoom 14:40-15:25 j.angielski platforma      
                               
7c godz. PONIEDZIAŁEK godz. WTOREK godz. ŚRODA godz. CZWARTEK godz. PIĄTEK
1       8:00-8:45 geografia platforma 8:00-8:45 religia platforma 8:00-8:45 biologia platforma 8:00-8:45 biologia zoom
2 9:00-9:45 j.niemiecki zoom 9:00-9:45 muzyka platforma 9:00-9:45 informatyka platforma 9:00-9:45 matematyka zoom 9:00-9:45 fizyka zoom
3 9:55-10:40 matematyka zoom 9:55-10:40 j.polski zoom 9:55-10:40 j.angielski zoom 9:55-10:40 j.polski zoom 9:55-10:40 wf  zoom
4 10:50-11:35 geografia zoom 10:50-11:35 lek.wych. zoom 10:50-11:35 j.niemiecki platforma 10:50-11:35 j.polski platforma 10:50-11:35 wf  platforma
5 11:40-12:25 religia platforma 11:40-12:25 historia zoom 11:40-12:25 j.angielski zoom 11:40-12:25 fizyka zoom 11:40-12:25 j.polski platforma
6 12:50-13:35 j.polski zoom 12:50-13:35 matematyka zoom 12:50-13:35 historia platforma 12:50-13:35 wych.rodz. platforma 12:50-13:35 matematyka zoom
7 13:45-14:30 j.angielski zoom 13:45-14:30 wf zoom 13:45-14:30 chemia zoom 13:45-14:30 j.angielski zoom 13:45-14:30 chemia zoom
8 14:40-14:25 plastyka platforma 14:40-15:25 wf platforma       14:40-15:25 j.angielski platforma      
                               
8a godz. PONIEDZIAŁEK godz. WTOREK godz. ŚRODA godz. CZWARTEK godz. PIĄTEK
1 8:00-8:45 j.niemiecki platforma 8:00-8:45 matematyka zoom 8:00-8:45 religia platforma 8:00-8:45 wf  platforma 8:00-8:45 fizyka zoom
2 9:00-9:45 j.polski zoom 9:00-9:45 chemia zoom 9:00-9:45 chemia zoom 9:00-9:45 wf  zoom 9:00-9:45 j.polski zoom
3 9:55-10:40 j.polski zoom 9:55-10:40 geografia platforma 9:55-10:40 wos platforma 9:55-10:40 fizyka zoom 9:55-10:40 biologia platforma
4 10:50-11:35 edb platforma 10:50-11:35 lek.wych. zoom 10:50-11:35 j.polski zoom 10:50-11:35 wos platforma 10:50-11:35 matematyka zoom
5 11:40-12:25 religia platforma 11:40-12:25 j.angielski zoom 11:40-12:25 j.niemiecki platforma 11:40-12:25 j.angielski zoom 11:40-12:25 wf  zoom
6 12:50-13:35 j.angielski zoom 12:50-13:35 j.polski platforma 12:50-13:35 informatyka platforma 12:50-13:35 j.angielski zoom 12:50-13:35 wf  platforma
7 13:45-14:30 matematyka zoom 13:45-14:30 historia platforma 13:45-14:30 matematyka zoom 13:45-14:30 historia platforma      
8 14:40-15:25 j.angielski zoom 14:40-15:25 zaj.profilowane zoom                  
                               
8b godz. PONIEDZIAŁEK godz. WTOREK godz. ŚRODA godz. CZWARTEK godz. PIĄTEK
1 8:00-8:45 j.niemiecki platforma 8:00-8:45 chemia zoom 8:00-8:45 chemia zoom 8:00-8:45 wf  platforma      
2 9:00-9:45 religia platforma 9:00-9:45 j.polski zoom 9:00-9:45 religia platforma 9:00-9:45 wf  zoom      
3 9:55-10:40 wos platforma 9:55-10:40 historia platforma 9:55-10:40 informatyka platforma 9:55-10:40 biologia platforma 9:55-10:40 matematyka zoom
4 10:50-11:35 fizyka zoom 10:50-11:35 lek.wych. zoom 10:50-11:35 matematyka zoom 10:50-11:35 geografia platforma 10:50-11:35 j.polski zoom
5 11:40-12:25 j.polski platforma 11:40-12:25 j.angielski zoom 11:40-12:25 j.niemiecki platforma 11:40-12:25 j.angielski zoom 11:40-12:25 wf  zoom
6 12:50-13:35 j.angielski zoom 12:50-13:35 fizyka zoom 12:50-13:35 j.polski zoom 12:50-13:35 j.angielski zoom 12:50-13:35 wf  platforma
7 13:45-14:30 matematyka zoom 13:45-14:30 matematyka zoom 13:45-14:30 j.polski platforma 13:45-14:30 wos platforma      
8 14:40-15:25 j.angielski zoom 14:4--15:25 zaj.profilowane zoom   edb platforma 14:40-15:25 historia platforma      
14:40-15:25