Złote Liceum 2020 - Perspektywy

Paczka dla Ukrainy

Członkowie Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum i Liceum Towarzystwa Salezjańskiego w Pile oraz wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas wzięli udział w akcji  pomocy poszkodowanym i ubogim rodzinom ukraińskim. Akcja „RODZINA RODZINIE”, która ogłoszona została w ramach Jałmużny Wielkopostnej przez Caritas, polegała na mobilizowaniu Polaków do wysyłania paczek na Ukrainę. Dzięki dobrej woli całej społeczności szkolnej udało nam się zebrać ponad 60kg żywności oraz odzieży. Paczki te zostały wysłane do ukraińskiej rodziny tj. bezrobotnych rodziców z pięciorgiem dzieci z miejscowości Stara Krasnoszora. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w tę akcję!

 

Ewelina Wącisz