Złote Liceum 2020 - Perspektywy

Roxy

http://www.youtube.com/watch?v=z4l16lmeI1E

Nauczyciele filmowcami

Obrony wieńczyły dwusemestralny projekt, w ramach którego 45 nauczycieli z całej Polski uczestniczyło w intensywnych zajęciach obejmujących m.in. podstawy operatorskie i reżyserii, zajęcia z montażu filmowego, wykłady reżyserów i pracę z projektami w szkołach. Wśród wielu wykładowców znaleźli się prof. Krzysztof Zanussi, kanclerz Warszawskiej Szkoły Filmowej dr Maciej Ślesicki, dr Andrzej Kołodyński oraz opiekunowie merytoryczni i artystyczni trzech grup nauczycieli: Marek Brodzki, Jarosław Kupść i Maciej Prykowski.

Filmy dyplomowe

Prace dyplomowe stanowiły filmy nakręcone przez nauczycieli wraz z uczniami. Do ich realizacji nauczyciele przygotowywali się w ramach studiów stART!, konsultując z opiekunami scenariusze i założenia produkcyjne.

Dzień Urodzin – Agnieszka Rekosz-Barylak
Koryto – Krzysztof Fortuna
Marzenie – Jarosław Basaj
Mirek – Tadeusz Banowski
Natalia – Beata Lipowicz
Odbicie – Beata Smykiewicz-Różycka
Pudło – Beata Bartnik
Roxy – Joanna Musioł
Spotkanie – Dominik Gra
Układanka – Katarzyna Michalska
Uśmiech – Agnieszka Antoszkiewicz-Bajc
Wycieczka – Elżbieta Piotrowicz
Zbomie 2013a – Ewa Stefanial

źródło http://filmotekaszkolna.pl