Złote Liceum 2020 - Perspektywy

WYSTAWY IPN W NASZEJ SZKOLE

  Pierwsza wystaw nosi tytuł „Życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce”. Została przygotowana na podstawie materiałów z wielu archiwów i muzeów regionalnych oraz pochodzących ze zbiorów prywatnych. Wystawa prezentuje tematy dotyczące początków okupacji, funkcjonowania aparatu nazistowskiego w Polsce, oporu społeczeństwa polskiego i różnych aspektów życia codziennego w kontekście niemieckich planów całkowitej germanizacji tzw. Kraju Warty, który pod rządami namiestnika Arthura Greisera miał być zmieniony w tzw. wzorcowy okręg Rzeszy.

   Druga wystawa Instytut Pamięci Narodowej oddział w Poznaniu przybliża nam eksterminację elit polskich na terenie Wielkopolski, nosi ona tytuł: „Zagłada wielkopolskich elit 1939–1941”.

Wystawa pokazuje genezę sojuszu III Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego przeciw Polsce oraz przeprowadzoną przez okupantów eksterminację elit społeczeństwa Wielkopolski. Na planszach znajdziemy również sylwetki Wielkopolan pomordowanych przez Sowietów na Wschodzie.