Złote Liceum 2020 - Perspektywy

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

w roku szkolnym 2019/20

w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego 

im. Św. Jana Boskow Pile

 
KL. I LOTS (3 letnie) W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Profile klas: 1- HUMAN., 2 - MAT-FIZ, 3 - MAT-CHEM, 4 - BIOL-CHEM, 5 - BIO-CHE-MAT

NR

PRZEDMIOT

PROFIL

AUTOR PODR.

TYTUŁ PODRĘCZNIKA; WYDAWNICTWO

1

Język polski

1, 2, 3, 4, 5

Chmiel M., Kostrzewa E

„Ponad słowami” cz. 1, 2; wyd. NOWA ERA

2

Historia

1

Roszak S., Kłaczków J.

„Poznać przeszłość. Wiek XX”; wyd. NOWA ERA

2

Historia

2, 3, 4, 5

Roszak S., Kłaczków J.

„Poznać przeszłość. Wiek XX”; wyd. NOWA ERA

3

Wiedza o społeczeństwie

1, 2, 3, 4, 5

Janicki A.

„W centrum uwagi” wyd. NOWA ERA

4

Wiedza o kulturze               

1, 2, 3, 4, 5

Pacuła J., Smuszkiewicz A.

„Spotkania z kulturą”; wyd. NOWA ERA

5

Matematyka

1, 4

Babiański W., Chańko L., Ponczek D.

„Matematyka 1” – zakres podstawowy, wyd. NOWA ERA

5

Matematyka

2, 3, 5

Babiański W., Chańko L., Ponczek D.

„Matematyka 1” – zakres rozszerzony, wyd. NOWA ERA

6

Fizyka

1, 3, 4, 5

Braun M., Śliwa W.

„Odkryć fizykę” – zakres podstawowy, wyd. NOWA ERA

6

Fizyka

2

Praca zbiorowa

„Odkryć fizykę” – zakres podstawowy, wyd. NOWA ERA

„Zrozumieć fizykę” - zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA

7

Chemia

1, 2

R. Hassa R., Mrzigod A., Mrzigod J.

„To jest chemia” - zakres podstawowy; wyd. NOWA ERA

7

Chemia

3, 4, 5

Litwin M., Styka- Wlazło S., Szymońska J.

„To jest chemia” - zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA

8

Biologia

4, 5

Guzik M., Jastrzębska E., Kozik R., Matuszweska R.

„Biologia na czasie” - zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA

8

Biologia

1, 2, 3

Bonar E., Czachowonski S., Krzeszowiec–Jeleń W.

„Biologia na czasie” - zakres podstawowy; wyd. NOWA ERA

9

Geografia

1, 2, 3, 4, 5

Uliczak R., Wiederman K.

„Oblicza geografii” - zakres podstawowy; wyd. NOWA ERA

10

Informatyka

1, 2, 3, 4, 5

Hermanowska G., Hermanowski W.

 „Ciekawi świata” – zakres podstawowy; wyd. OPERON

11

EdB

1, 2, 3, 4, 5

Goniewicz M., Nowak-Kowal A.

„Odkrywamy na nowo”; wyd. OPERON

12

Przedsiębiorczości

1, 2, 3, 4, 5

Makieła Z., Rachwał T.

„Krok w przedsiębiorczość”; wyd. NOWA ERA

* Podręczniki do nauki języków obcych będą podane na obozie integracyjnym, po podziale na grupy zaawansowania.

* Religia – bez podręcznika.

 

ZESTAWIENIE PODRĘCZNIKÓW DLA KL. I LOTS (4 letnie) W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Profile klas: 1- HUMAN., 2 - MAT-FIZ, 3 - MAT-CHEM, 4 - BIOL-CHEM, 5 - BIO-CHE-MAT

NR

PRZEDMIOT

PROFIL

AUTOR PODR.

TYTUŁ PODRĘCZNIKA; WYDAWNICTWO

1

Język polski

1, 2, 3, 4, 5

Chmiel M.

„Ponad słowami” cz. 1,2; wyd. NOWA ERA

2

Historia

1

Kulesza R., Kowalewski K.

„Zrozumieć przeszłość”; wyd. NOWA ERA

2

Historia

2, 3, 4, 5

Pawlak M., Szweda A.

„Poznać przeszłość”; wyd. NOWA ERA

3

Wiedza o społeczeństwie

1, 2, 3, 4, 5

Janicki A., Kięczkowska J., Menz M.

„W centrum uwagi” –zakres podstawowy; wyd. NOWA ERA

4

Matematyka

1, 4

Babiański W., Chańko L., Wej K.

„Matematyka 1” – zakres podstawowy, wyd. NOWA ERA

4

Matematyka

2, 3, 5

Babiański W., Chańko L., Wej K.

„Matematyka 1” – zakres rozszerzony, wyd. NOWA ERA

5

Fizyka

1, 3, 4, 5

Braun M., Śliwa W.

„Odkryć fizykę” – zakres podstawowy, wyd. NOWA ERA

5

Fizyka

2

Braun M., Byczuk A., Byczuk K., Wójtowicz E.

„Zrozumieć fizykę” - zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA

6

Chemia

1, 2

Hassa R., Mrzigod A., Mrzigod J.

„To jest chemia 1” - zakres podstawowy; wyd. NOWA ERA

6

Chemia

3, 4, 5

Litwin M., Styka- Wlazło S., Szymońska J.

„To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna” - zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA

7

Biologia

 4, 5

Guzik M., Kozik R., Matuszewska R., Zamachowski W.

„Biologia na czasie 1” - zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA

7

Biologia

1, 2, 3

Helmin A., Holeczek J.

„Biologia na czasie 1” - zakres podstawowy; wyd. NOWA ERA

8

Geografia

1, 2, 3, 4, 5

Malarz R., Węckowski M.

„Oblicza geografii 1” - zakres podstawowy; wyd. NOWA ERA

9

Informatyka

1, 2, 3, 4, 5

Mazur J., Perekietka P., Talaga Z., Wierzbicki J.

„Informatyka na czasie 1” – zakres podstawowy; wyd. NOWA ERA

10

EdB

1, 2, 3, 4, 5

Słoma J.

„Żyję i działam bezpiecznie”; wyd. NOWA ERA

11

Przedsiębiorczości

1, 2, 3, 4, 5

Makieła Z., Rachwał T.

„Krok w przedsiębiorczość”; wyd. NOWA ERA

* Podręczniki do nauki języków obcych będą podane na obozie integracyjnym, po podziale na grupy zaawansowania.

* Religia, muzyka – bez podręcznika.

 
KL. II LOTS (3 letnie) W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

NR

PRZEDMIOT

KLASA

AUTOR PODR.

TYTUŁ PODRĘCZNIKA; WYDAWNICTWO

1

Religia

WSZYSTKIE KLASY

   

2

Język polski

WSZYSTKIE KLASY

Równy A.

„Ponad słowami” dla kl. II (romantyzm i pozytywizm); wyd. NOWA ERA

3

Język angielski

GRUPY

ZAAWANSOWANIA

 

INFORMACJA NA POCZĄTKU ROKU SZKOLNEGO

 

4

Język niemiecki

GRUPY

ZAAWANSOWANIA

INFORMACJA NA POCZĄTKU ROKU SZKOLNEGO

 

5

Język francuski

WSZYSTKIE KLASY

INFORMACJA NA POCZĄTKU  ROKU SZKOLNEGO

 

6

Język łaciński

FILOLOG.

BIOL.-CHEM

 

Skrypt przygotowany przez nauczyciela

7

Historia

FILOLOG.

Czaja R.,

Strzelecka M.,

Wroniszewska J.

„Ciekawi świata. Starożytność.”

„Ciekawi świata. Średniowiecze.”

8

Historia i społeczeństwo

MAT.-FIZ.

BIOL.-CHEM.

Maćkowski T.

„Poznać  przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory” wyd. NOWA ERA

9

Wiedza o społeczeństwie

FILOLOG.

MAT.-FIZ.

Janicki A.

Kieczkowska J.

Menz M.

„W centrum uwagi”  - zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA

10

Matematyka

FILOLOG.

BIOL.-CHEM.

Babiański W.

Chańko L.,

Ponczek D.

„Matematyka 2” – zakres podstawowy, wyd. NOWA ERA

 

MAT.-FIZ.

Babiański W.

Chańko L.,

Ponczek D.

„Matematyka 2” – zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. NOWA ERA

11

Fizyka

MAT.-FIZ.

Braun M.

Seweryn-Byczuk A.

Byczuk K.

 „Zrozumieć fizykę 2” - zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA

12

Chemia

BIOL.-CHEM.

Litwin M.,

Styka- Wlazło S.,

Szymońska J.

„To jest chemia” – Chemia ogólna i nieorganiczna, zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA

13

Biologia

BIOL.-CHEM.

Guzik M.

Jastrzębska E.

„Biologia na czasie” - zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA

14

Przyroda

FILOLOG.

Galikowski M.

Hassa R.

Kaczmarzyk M.

„Przyroda cz. 1”, „Przyroda cz. 2”  – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego technikum; wyd. NOWA ERA

15

Geografia

FILOLOG.

MAT.-FIZ.

Malarz R.

Wieckowski M.

„Oblicza geografii 1” - zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA

„Oblicza geografii 2” - zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA

 

KL. III LOTS (3 letnie) W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
 

NR

PRZEDMIOT

KLASA

AUTOR PODR.

TYTUŁ PODRĘCZNIKA; WYDAWNICTWO

1

Religia

WSZYSTKIE KLASY

   

2

Język polski

WSZYSTKIE KLASY

Równy A.

„Ponad słowami” dla kl. III ; wyd. NOWA ERA

3

Język angielski

GRUPY ZAAWANSO-WANIA

 

INFORMACJA NA POCZĄTKU ROKU SZKOLNEGO

 

4

Historia

FILOLOG.

 

„Ciekawi świata. „Nowożytność”, wyd. Operon

5

Historia i społeczeństwo

MAT.-FIZ.

BIOL.-CHEM.

   

6

Wiedza o społeczeństwie

FILOLOG.

MAT.-FIZ.

Janicki A.

Kieczkowska J.

Menz M.

„W centrum uwagi”  - zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA

7

Matematyka

FILOLOG.

BIOL.-CHEM.

Babiański W.

Chańko L.,

Ponczek D.

„Matematyka 3” – zakres podstawowy, wyd. NOWA ERA

MAT.-FIZ.

Babiański W.

Chańko L.,

Ponczek D.

„Matematyka 3” – zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. NOWA ERA

8

Fizyka

MAT.-FIZ.

Braun M.

Seweryn-Byczuk A.

Byczuk K.

 „Zrozumieć fizykę 3” - zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA

9

Chemia

BIOL.-CHEM.

Litwin M.,

Styka- Wlazło S.

„To jest chemia” – Chemia organiczna, zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA

10

Biologia

BIOL.-CHEM.

Guzik M.

Jastrzębska E.

„Biologia na czasie” cz. 2 i 3- zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA

11

Przyroda

FILOLOG.

Galikowski M.

Hassa R.

Kaczmarzyk M.

„Przyroda cz. 1”, „Przyroda cz. 2”  – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego technikum; wyd. NOWA ERA

12

Geografia

FILOLOG.

MAT. - FIZ.

Malarz R.

Wieckowski M.

"Oblicza geografii 3” - zakres rozszerzony; wyd. NOWA ERA