Kalendarium

SPTS i GTS

LOTS

SPOTKANIA Z RODZICAMI

20 września 2017 r.

15 listopada 2017 r.

17 stycznia 2018 r.       

14 marca 2018 r.

23 maja 2018 r.

SPOTKANIA Z RODZICAMI

21 września 2017 r.

16 listopada 2017 r.

18 stycznia 2018 r.

15 marca 2018 r.

23 maja 2018 r.

Zewnętrzny egzamin gimnazjalny:

                        18 kwietnia 2018r. - cz. humanistyczna;

godz. 9.00 historia i WOS;

godz. 11:00 j. polski

19 kwietnia 2018r. - cz. matematyczno-przyrodnicza;

godz. 9:00 - przedmioty przyrodnicze; 

godz. 11:00 - matematyka

20 kwietnia 2018r. - język obcy: 

godz. 9:00 - poziom podstawowy; 

 godz. 11:00 - poziom rozszerzony

MATURA

4.05 – j. polski pp/ pr

7.05 – matematyka pp

8.05 - j. angielski pp/pr

9.05. – matematyka pr 

10.05 – biologia

11.05 – wos / informatyka

14.05 – fizyka / geografia

15.05 – j. niemiecki pp/pr

16.05 – chemia / historia

18.05 – język francuski  

Przerwy w nauce:

- zimowa: 23 – 31 grudnia 2017r.

- ferie: 12 lutego – 25 lutego 2018r.

- wiosenna: 29 marca – 3 kwietnia 2018r.

Przerwy w nauce:

- zimowa: 23 – 31 grudnia 2017r.

- ferie: 12 lutego – 25 lutego 2018r.

- wiosenna: 29 marca – 3 kwietnia 2018r.

Dodatkowe dni wolne:

20 IV 2018 – w dniu egz. z j. obcego w gimnazjum

30 IV 2018

2 V 2018

4 V 2018 – w dniu matury z j. polskiego

1 VI 2018

Dodatkowe dni wolne:

20 IV 2018 – w dniu egz. z j. obcego w gimnazjum

30 IV 2018

2 V 2018

4 V 2018 – w dniu matury z j. polskiego

8 V 2018 – w dniu matury z j. angielskiego

1 VI 2018

Zajęcia według odrębnego planu:

22 XII - Adwentowy Dzień Skupienia

31 I – Uroczystość św. Jana Bosko

19 - 21 III – rekolekcje

8 V – Uroczystość św. Dominika Savio

Zajęcia według odrębnego planu:

22 XII - Adwentowy Dzień Skupienia

31 I – Uroczystość św. Jana Bosko

19 -21 III – rekolekcje

8 V – Uroczystość św. Dominika Savio

Wystawianie ocen: 

22 – 26 I 2018 r.
6 – 12 VI 2018 r.

Wystawianie ocen:

22 – 26 I 2018 r.
10- 16 IV 2018 r. – kl. III LO
6 – 12 VI 2018 r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna:

Semestralna: 1 lutego 2018 r.

Końcowa: 18 czerwca 2018 r.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna:

Semestralna: 1 lutego 2018 r.

Końcowa: 23 kwietnia 2018 r. - klas 3 LO

               19 czerwca 2018 r.

              

Zakończenie roku szkolnego:

- zakończenie klas III GTS: 21 czerwca 2018 r.

- zakończenie roku: 22 czerwca 2018 r.

Zakończenie roku szkolnego:

- zakończenie klas III LO: 27 kwietnia 2018 r. 

- zakończenie roku: 22 czerwca 2018 r.