Złote Liceum 2019 - Perspektywy

NAUCZYCIELE

 • ks. mgr Artur Kucharski   Dyrektor szkoły
  mgr Julita Zalewska Wicedyrektor ds. dydaktycznych, geografia, wos 
  ks. mgr Stanisław Kąkol katecheza
  ks. mgr Tadeusz Kiciński katecheza
  s. mgr Maria Bihun katecheza
  mgr Lidia Matuszewska j. polski
  mgr Joanna Odor j. polski
  mgr Joanna Muzioł  j. polski
  mgr Małgorzata Rydelek                  j. polski
  mgr Maria Gutowska    j. angielski
  dr Tomasz Róg  j. angielski
  mgr Marta Książek-Róg j. angielski
  mgr Regina Matejek j. angielki
  mgr Ewelina Wącisz j. angielski
  mgr Liliana Komasińska j. angielski
  mgr Ilona Stadnik-Kłos j. angielski
  mgr Marcin Pater j. angielski
  mgr Teresa Jakubiec j. niemiecki
  mgr Artur Baran j. niemiecki
  mgr Dorota Wierzbicka – Kanarek matematyka
  mgr Ewa Buchholz  matematyka
   mgr inż. Bernadeta Kozakiewicz matematyka
  mgr Agnieszka Chowra historia
  mgr Anna Boguszczak-Sudnikowicz historia
  mgr Karolina Jakubowska-Kargol  wos, edukacja dla bezpieczeństwa
  mgr  Lucyna Lemanczyk - Jasiak  biologia
   mgr Kornelia Cimcioch geografia, wychowanie do życia w rodzinie
  dr Alicja Kieca chemia 
  mgr Małgorzata Skibicka fizyka
  mgr Karolina Pettke muzyka, plastyka,  zajęcia artystyczne
  mgr Marek Zientkowsk informatyka
  mgr Weronika Majewska w-f
  mgr Radosław Wącisz w-f
  mgr Marek Trzciński zajęcia politechniczne
  mgr Sławomir Graczyk informatyka
  mgr Agnieszka Banasz j. polski