NAUCZYCIELE

 • ks. mgr Artur Kucharski   Dyrektor szkoły
  ks. mgr Szymon Kasprzak Prefekt, katech
  ks. mgr Stanisław Kąkol katecheza
  mgr Julita Zalewska Wicedyrektor ds. dydaktycznych, geografia, wos 
  s. mgr Maria Bihun katecheza
  mgr Lidia Matuszewska j. polski
  mgr Joanna Odor j. polski
  mgr Joanna Muzioł  j. polski
  mgr Małgorzata Rydelek                  j. polski
  mgr Maria Gutowska    j. angielski
  dr Tomasz Róg  j. angielski
  mgr Marta Książek-Róg j. angielski
  mgr Aleksandra Krawczyk  j. angielki
  mgr Ewelina Wącisz j. angielski
  mgr Regina Matejek j. angielski
  mgr Anna Krause  j. angielski
  mgr Teresa Jakubiec j. niemiecki
  mgr Artur Baran j. niemiecki
  mgr inż. Bernadeta Kozakiewicz  matematyka
  mgr Dorota Wierzbicka – Kanarek matematyka
  mgr Ewa Buchholz  matematyka
  mgr Anna Boguszczak-Sudnikowicz  historia
  mgr Karolina Jakubowska-Kargol  edukacja dla bezpieczeństwa, wos
  mgr  Lucyna Lemanczyk - Jasiak   biologia
  mgr Kornelia Cimcioch geografia, wychowanie do życia  w rodzinie
  mgr Zofia Finka   chemia
   mgr Marlena Sikora chemia
  mgr Aldona Olechnowicz-Olejnik   fizyka
  mgr Małgorzata Skibicka fizyka, zajęcia politechniczne
  mgr Karolina Pettke muzyka, plastyka,  zajęcia artystyczne
    mgr Marek Zientkowsk informatyka
  mgr Beata Turczynowicz w-f
  mgr Radosław Wącisz w-f