NAUCZYCIELE

  • ks. mgr Artur Kucharski   Dyrektor szkoły
    mgr Julita Zalewska Wicedyrektor ds. dydaktycznych, geografia, wos 
    ks. mgr Stanisław Kąkol katecheza
    ks. mgr Tadeusz Kiciński katecheza
    s. mgr Maria Bihun katecheza
    mgr Lidia Matuszewska j. polski
    mgr Joanna Odor j. polski
    mgr Joanna Muzioł  j. polski
    mgr Małgorzata Rydelek                  j. polski
    mgr Maria Gutowska    j. angielski
    dr Tomasz Róg  j. angielski
    mgr Marta Książek-Róg j. angielski
    mgr Regina Matejek j. angielki
    mgr Ewelina Wącisz j. angielski
    mgr Liliana Komasińska j. angielski
    mgr Ilona Stadnik-Kłos j. angielski
    mgr Marcin Pater j. angielski
    mgr Teresa Jakubiec j. niemiecki
    mgr Artur Baran j. niemiecki
    mgr Dorota Wierzbicka – Kanarek matematyka
    mgr Ewa Buchholz  matematyka
     mgr inż. Bernadeta Kozakiewicz matematyka
    mgr Agnieszka Chowra historia
    mgr Anna Boguszczak-Sudnikowicz historia
    mgr Karolina Jakubowska-Kargol  wos, edukacja dla bezpieczeństwa
    mgr  Lucyna Lemanczyk - Jasiak  biologia
     mgr Kornelia Cimcioch geografia, wychowanie do życia w rodzinie
    dr Alicja Kieca chemia 
    mgr Małgorzata Skibicka fizyka
    mgr Karolina Pettke muzyka, plastyka,  zajęcia artystyczne
    mgr Marek Zientkowsk informatyka
    mgr Weronika Majewska w-f
    mgr Radosław Wącisz w-f
    mgr Marek Trzciński zajęcia politechniczne
    mgr Sławomir Graczyk informatyka
    mgr Agnieszka Banasz j. polski