Dyrekcja

Imię i Nazwisko Stanowisko
ks. mgr Artur Kucharski Dyrektor szkoły
ks. mgr Szymon Kasprzak Prefekt szkoły
mgr Julita Zalewska Wicedyrektor szkoły