Złote Liceum 2020 - Perspektywy

Ważna informacja odnośnie przebiegu matury!
2021-04-26

Wytyczne CKE, MEN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów:  ósmoklasisty (E8)  maturalnego (EM):

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5- metrowego odstępu).