Złote Liceum 2020 - Perspektywy

Odsłonięcie tablicy informacyjnej na Cmentarzu wojennym w Pile – Leszkowie
2019-12-02

W piątek 29 listopada 2019 roku uczniowie klasy 1 e Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Pile uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia dwujęzycznej tablicy informacyjnej na Cmentarzu wojennym przy ulicy Na Leszkowie.

Celem wizyty, oprócz oczywiście udziału we wspomnianej uroczystości było z jednej strony przypomnienie i uświadomienie uczniom, co niesie ze sobą każda wojna, a z drugiej –  danie im możliwości odkrycia na nowo tajników przeszłości, które są teraz uśpione  pomiędzy wysokimi drzewami rosnącego lasu.

Na Cmentarzu wojennym w Pile – Leszkowie ostatni przystanek życia stał się udziałem ponad 2800 jeńców wojennych z armii państw ententy z okresu La Grande Guerre, zmarłych w niemieckim obozie jenieckim w Pile. Spoczęli tu na zawsze przedstawiciele wielu narodów, w tym przede wszystkim Anglicy, Francuzi, Belgowie, Rosjanie, Polacy, Litwini, Łotysze, Żydzi i Tatarzy. Wśród nich byli wyznawcy trzech największych religii – chrześcijaństwa, islamu i judaizmu. 

Mariusz Frankowski