Złote Liceum 2019 - Perspektywy

1B na warsztatach językowych.
2019-01-11

EVE: Explore Vocational English dla inżynierów
10 stycznia b.r. odbyły się drugie zajęcia w ramach drugiej edycji warsztatów języka angielskiego zawodowego "EVE: Explore Vocational English". 
Do grona blisko 90 uczniów pilskich szkół średnich dołączyła kolejna grupa licealistów LOTS w Pile, którzy w murach Instytutu Politechnicznego rozwiązywali zadania językowe. Zajęcia nieprzypadkowo odbyły się w budynku J, gdyż motywem przewodnim była terminologia związana z kierunkiem Transport. 
Licealiści zmierzyli się z zadaniami z zakresu infrastruktury drogowej i konstrukcji mostów. Podczas spotkania była też okazja zadania pytań naszym studentom. 
Zajęcia zorganizował i przeprowadził mgr Tomasz Mucha, lektor Pracowni Praktycznej Nauki Języków Obcych, wraz ze studentami drugiego roku kierunku Transport.
 
Źródło https://www.facebook.com/123519491054198/posts/2372723769467081/