100 - lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości - wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego i Msza Św.
2018-11-09